Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης των σελίδων του automotors.gr και ο χρήστης των υπηρεσιών του, παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αφορούν στη χρήση του. Σε περίπτωση διαφωνίας, παρακαλούμε μην εισέλθετε και μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Με την είσοδό σας στο automotors.gr συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσεως. Επίσης συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του με τρόπο που δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Οι διαχειριστές του automotors.gr δηλώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι :

Δε θα εισάγετε κανένα στοιχείο το οποίο θα είναι προσβλητικό, παράνομο, πορνογραφικό, απειλητικό και γενικά ενοχλητικό προς το automotors.gr ή/και τους χρήστες του. Οι διαχειριστές του automotors.gr διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής αυτών των στοιχείων. Επίσης δεν θα τοποθετείτε δυσφημιστικό, προσβλητικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

Δεν υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο και τα στοιχεία που εισάγετε αφορούν μόνο εσάς. Δε θα δίνετε προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους, ώστε να προσωποποιήσουν το προφίλ σας, παρά μόνο τα στοιχεία τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά σας στα πλαίσια χρήσης της παρούσας υπηρεσίας.

Ελέγξτε το σχόλιό σας αφού το ανεβάσετε και βεβαιωθείτε ότι αποδίδετε το νόημα αυτού που θέλετε να εκφράσετε. Τα σχόλιά σας εκφράζουν τις προσωπικές σας απόψεις και παρακαλείσθε στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών σας. Φροντίστε να μην δυσφημίζετε φυσικά πρόσωπα, υπηρεσίες ή προϊόντα αλλά να παραθέτετε τις τυχόν αντιρρήσεις – παρατηρήσεις σας με τη μορφή του υγιούς διαλόγου. Σε περίπτωση που αντιγράφετε κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα, blog ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, καλό θα είναι να αναφέρετε την προέλευση του. Κατά τη διατύπωση των σχολίων σας απαγορεύονται οι υβριστικές εκφράσεις που προσβάλλουν τους άλλους χρήστες. Μην επαναλαμβάνετε το ίδιο σχόλιο. Συμφωνείτε ότι ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να «κλειδώσει» σχόλια σε κάθε περιοχή του blog, που, κατά την κρίση του, δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους. O διαχειριστής διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διορθώνει τις προσβλητικές λέξεις, να διαγράφει εξ’ ολοκλήρου το προσβλητικό ή ανάρμοστο σχόλιο ή να κλειδώνει μέχρι νεωτέρας το θέμα (post) στο automotors.gr

Δεν διαφημίζετε οτιδήποτε μέσα από τη φόρμα αποστολής σχολίων. Οι διαχειριστές του διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής σχολίων που μοναδικό στόχο έχουν τη διαφήμιση.

Είστε ο μόνος υπεύθυνος-η για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών του automotors.gr και το automotors.gr δεν είναι υπεύθυνο για κανέναν έμμεσο ή άμεσο λόγο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απέναντί σας.

Σε περίπτωση α) που εισάγετε παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς και συνδέσμους για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο, και β) μηνύματα, αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών (περιλαμβάνονται αγγελίες για προϊόντα που θίγουν τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας), τότε αυτομάτως το υλικό αυτό θα κλειδώνεται, θα διαγράφεται και ενδεχομένως θα απαγορευτεί η μελλοντική πρόσβαση στο automotors.gr για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Οφείλετε να γνωρίζετε ότιως χρήστης δικτυακού τόπου ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και τα σχόλια που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την συγκατάθεσή σας. Οι επισκέπτες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αφορούν στους λοιπούς επισκέπτες . Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων, τότε η διαχείριση του automotors.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των σχολίων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ automotors.gr

Οι επισκέπτες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τα σχόλια που μεταδίδουν μέσω του automotors.gr

Το automotors.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των μελών/ επισκεπτών.

Το automotors.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα επισκεπτών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από τους χρήστες – επισκέπτες.

Συνεπώς, οι χρήστες – επισκέπτες του automotors.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Το automotors.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ automotors.gr

Το automotors.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες του automotors.gr παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται εξ΄ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη. Το automotors.gr και οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία ή ανακρίβεια που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης. Το automotors.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ automotors.gr

Το περιεχόμενο του automotors.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή και η διασκευή του περιεχομένου χωρίς την έγκριση του automotors.gr

Το περιεχόμενο του automotors.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους Χρήσης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@automotors.gr

Εάν παραβιάσετε τους προαναφερόμενους όρους χρήσης, επιφυλάσσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας για νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αποζημίωσης λόγω βλάβης εξαιτίας του περιεχομένου που διατίθεται για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του automotors.gr

Οι όροι καλύπτονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις και για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο automotors.gr 

LEAVE A REPLY

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.